Til forsiden

  

Marius Munks slægtsbog   Min fars søskende  Marius Munks erindringer  Bobergs slægtstavle  Navnet Munk  Kristoffer Munks efterkommere   Slægten Gesmell   Slægten Tamstrup   Slægten Rhuus   Slægten Wiirenfeld   Slægten Fædder   Slægten Leth   Slægten Spliid  Slægten Vogelius

 

 

Slægten Riber

Riberslægtens oprindelse er uvis - formodentlig stammer den fra Ribe. Riber var sandsynligvis et tilnavn, som man gav til mænd der kom fra Ribe. Mest kendt er nok borgmester i Horsens Hans Olufsen Riber (1559 - 1615), som dog tilsyneladende ikke har forbindelse til den del af slægten Riber fra Sæby, som behandles nedenfor. 
                                 

Den ældste kendte i den rene mandslinie hed Mikkel Sørensen Riber. Efternavnet tyder på, at han stammede fra Ribe, medens mellemnavnet viser, at hans fader må have heddet Søren. Mikkel S. Riber var borgmester i Sæby. Han døde 1587.

Sønnen Christian Mikkelsen Riber var rådmand i samme by, men efter ham følger på rad 4 landsbysognepræster. Geografisk set bevægede disse 4 generationer af slægten sig fra Vendsyssel gennem Hanherrederne til Thy. Den første af de 4 præster havde embede i Ugilt-Tårs ved Hjørring, hvor han endte sine dage som herredsprovst. Han bar endnu efternavnet Riber, men han søn, der blev sognepræst i Åsted-Skærum tog, som det ofte var skik blandt den tids præster, navn efter sit fødesogn i dettes latiniserede form: Vogelius (af Ugilt).

Dette navn bæres videre af sønnen, sognepræsten i Øsløs-Vesløs-Arup på den smalle landtange mellem Vendsyssel og Thy, men dennes søn igen, der fik præsteembede i Sjørring-Torsted ved Thisted, arvede ikke sin faders, men derimod sin morfars efternavn. Derved kom navnet Steenstrup ind i slægten, thi moderen var datter af faderens forgænger i embedet, provst Niels Sørensen Steenstrup, der var af bondeslægt og havde taget navn efter sin fødeby, utvivlsomt et Stenstrup, der ligger i Rostrup sogn nord for Hobro.

Slægten synes nu at være kommet til rigdom og vi ser næste genrations repræsentant, Frantz Vogelius Steenstrup som ejer af herregården Nandrup på Mors. Sønnen Jens Kraft Steenstrup arvede godset, men såvel han som hans hustru døde i ung alder, og da børnene endnu var umyndige, blev Nandrup efter skifterettens bestemmelse solgt ved offentlig auktion. Senere ser vi den ældste søn Frantz Vogelius Steenstrup blive gift med en datter af den rige Frederik Hauch Stadel på nabogodset Ullerup og bosat på den fra svigerfaderens anden herregård Sø udskilte proprietærgård Mølhave på Mors. Her blev sønnen Jens Kraft Steenstrup, den senere ejer af Kvistgård født. Skridt for skridt havde den fra borgmesteren i Sæby udgående mandslinie dermed flyttet sine teltpæle langs Limfjordens nordlige bred over Mors til Struer-egnen.¨

Der er  publiceret en slægtsbog:  "Stamtavle over Spliid slægten", udarbejdet af Elliot Hjuler. Eget forlag, 1929. 22 blade. Den omhandler ”Wirenfeldt Spliid-grenen” af slægten. Heri føres slægten - lidt uvederhæftigt, tror jeg, tilbage til Knud den Hellige (d.1086), og så fra ham selvfølgelig videre tilbage i den danske kongerække til Gorm d. Gamle.  Bogen kan lånes gennem folkebibliotekerne.   

 

Søren Riber 14??-15??
   
Lambert Sørensen Riber 1530-1601 Mikkel Sørensen Riber d.1587
  g.m. Elle Madsdatter. 8 børn
   
Anna Lambertsdatter Riber Peder Mikkelsen R.16??-1640
Martine L. Riber Øse Christen M. Riber, død 1648   Elle Christensdatter Riber
Søren Lambertsen Riber Mads Mikkelsen Riber Anne Christensdatter Riber 1619-1676.
  Rasmus Mikkelsen Riber
Hans Raunsøe død 1670 Maren Mikkelsdatter Riber
Mads Sørensen Raunsøe 1615-1660 Kirsten Mikkelsdatter Riber
Jens Sørensen Raunsøe død 1677 Anne Mikkelsdatter Riber
Else Sørensdatter Raunsøe Søren Mikkelsen Riber, d.1621

 

 

 

  Laust Nielsen Tamstrup 1599-1675 g.m.  Karen Pedersdt. Graft
   
  Niels Sørensen 1616-72 g.m.  Margrethe Tamstrup
   Niels Sørensen og hans børn kaldte sig ikke Riber, og hans søn fik moderens navn Tamstrup    
Peder Nielsen Tamstrup 1664-1730 Kirsten Nielsdatter  Søren Nielsen 1660-1737
g.m. Anne Rhuus g.m. Oluf Ottesen & Hans M. Goe g.m. Birgitte Ottesdatter
     
Anne Pedersdatter Tamstrup Niels Olufsen Karen Sørensdatter
Karen Pedersdatter Tamstrup Margrethe H. Goe Otte Sørensen
Marie Pedersdatter Tamstrup Peder H. Goe Jacob Severin Sørensen 1691-1753
Henrik Petersen Tamstrup Anna H. Goe Otto Sørensen
Mette Margrethe Pedersdatter Tamstrup Søren Sørensen
Frederikke L. Sewerin   Birgitte Sørensdatter
Birgitte Sewerin Birgitte Sørensdatter
Maren Sewerin Oluf Sørensen(Rolf Sibrand)   Karen Sørensdatter  
Anna Sewerin Niels Sørensen Wirenfeldt  
Søren Nielsen Sewerin 1686-1762  
Maren Sewerin    
Søren Sewerin Søren Wiirnfeld  
Søren Wiirnfeld  
Herman Otto W.  
Johan Christian W.  
Johan W.  
Herman Otto W.  
  Frederik W.1722-1769  
Eufemia Idea W.   Ide Marie W.1756-1820 g.m. Karen Sørensdatter  
Facunda Severine W. Jakob Severin Wirenfeldt
Beate Jacobine W. 1723-1808
Sostrata Kathrine W. Birgitte Ottonia W.
Florentia Nikoline W. Pitter Nikolaj W.
Semine Birgitte W. Birgitte Ottonia W.
Marcelle Birgitte W. Nikolaj W.
Ide Marie W.1760-1812   Cathrine Maria W.
Niels Severin W.
1750-1807
Nikolaj Severin W.
Anne Marie Elisabeth W.

Slægten Riber er ophav til slægten Wiirnfeld eller Wirnfeld, Wirenfeldt, Würnfeld, Virenfeldt - der forefindes mange forskellige stavemåder - se: http://genealogi.singlehand.dk/phfam/1699.htm. De første Wirenfeldt var Søren Nielsens (1660-1730) børn i Sæby.


1. generation:     se:http://www.pepedersen.dk/18390927

 

Søren Riber. Det ligger nær at antage at han er fra en af Ribe`s driftige Handelsslægter , der på den tid spredtes i mange byer , således også i Sæby og Aalborg .


2. generation:

 1. Lambert Sørensen Riber, f. 1530, død 2.8.1601 i Øse. Skast Herred, Ribe Amt. Sognepræst ved Nykirke, Bramminge. Gift 17.6.1576 m. Mette Madsdatter Buch (1529-1635), datter af Mads Knudsen Buch og Ursula Caspersdatter.
  3 børn:
 • Anna Lambertsdatter Riber, f. marts 1579 i Øse, Død 8. januar 1654 (Alder 74)i Øse, gift m. provst Poul  Jørgensen Barfod, f.  1575 i Grimstrup,Præstegård, Skast Herred, Ribe Amt, død Øse Præstegård 10.3. 1654 (79 år gl.). Han var søn af sognepræst  i  Grimstrup  Jørgen Jørgensen og hustru Gertrud Lauritsdatter Barfod. Han ordineredes den 5. april 1601 som præst til Øsse og Næsberg, og han blev provst her i 1637. Der står om ham, at han "var den provst, som først visiterede i  Skads herred". I 1640 erklærede han i en ansøgning, at "for en rum tid siden er den bedste eng kommet bort fra Øsse præstegård, så den nu er meget ringe og ringere end en kronegård i byen". Han ansøgte derfor om, at et bol, som han hidtil havde haft i fæste måtte overdrages til præstegården "til hans mange fattige børns forfremmelse, af hvilke en har været holdt "in studios" og to andre endnu er der, foruden andre, som er på andre steder". 
  Ifølge kgl. befaling af 22/4 1645 begyndte han at føre kirkebog, og af denne ses det, at "en smitsot hjemsøgte disse sogne" i hele 1650 og januar 1651 og bortrev 36 mennesker, mens der i de foregående år blot var døde 7 i 1647, 11 i 1648 og 9 i 
  1649. Det er derfor næppe uden grund, at præsten siden kalder året 1650 for "nødens tid". Præsteparret må åbenbart i dette 
  år have gjort sig fortjent til en erindring, idet der i Nationalmuseet opbevares et sølvkrus med følgende indskrift: "Hr. Poul Jørgensen Barfod, Øse. Anna Lambertsdatter, Øse. Soli Deo Gloria 1650". Han dør i 1654, blot et par måneder efter sin kone. (se
  http://bjørnholt.net/p/9584.htm) og (http://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I3581&tree=barfod1) og http://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I3580&tree=barfod1
                   
  De havde 4 børn (som vi kender til)

   • Lambert Poulsen Barfod, f. 1609 i Øse, død 14.6. 1672

   • Karen Poulsdatter Barfod, f. ca. 1612, d. 14.4.1693

   • Kirsten Poulsdatter Barfod, g.m. Hans Sørensen Buch (f. 1560, Ølgod,   d. 1659, Ølgod) 

   • Mikkel Poulsen Barfod

 • Marine Lambertsdatter Riber Øse, Født marts 1579 i Øse - død 15-3-1637 i Bølling Præstegård, Bølling Sogn, 
  Ringkøbing. Gift m. Peder Christensen Præst, f. 1590 i Bergen, død i Bølling. 2 sønner:

    • Christen Pedersen, f. i Nr. Borris (begr. 4.4.1635 i Bølling)

    • Pedersen Bølling, f. ?, præst i Norge

 • Søren Lambertsen Riber f. 1585 i Åse, Næsbjerg, Ribe - død 1649 i Raunsøe præstegård (V. Nykirke sogn ved Bramming),
  Sognepræst ved Nykirke, Bramminge. G.m. Else (eller Eline) Hansdatter Raunsøe, f. 1580. 4 børn:

    • Hans Raunsøe, f. i Fåborg, Ribe, død 1670 i Darum, Ribe

    • Mads Sørensen Raunsøe, f. 1615,  d. 1660 i Fåborg, Ribe Amt

    • Jens Sørensen Raunsøe, f. 16??,  d. 1677

    • Else Sørensdatter Raunsøe

2. Mikkel Sørensen Riber, f. 15??, død 19.3.1587 i Sæby. Borgmester i Sæby 1570. G.m. Elle Madsdatter,  f. 15??, død 9.5.1598 i Sæby. Begge begravet i Sæby Kirke, hvor der tidligere har været Epitafium med deres billeder. Hans bomærke er bevaret. Dette bomærke fandtes bl.a. steder på den efter tingsvidne af 27/4 1687 nedtagne kirkeklokke, der vejede 392 kg.

Ved mønstringen i 1583 mødte Mikkel Riber med langbøsse, stakkenbøsse og degen. Mønstring fandt sted, når det trak op til krig. I mønstringsrullerne finder man købstædernes og hovedstadens våbenføre mænd – med navns nævnelse og oftest med angivelse af profession – opført hustand for husstand med oplysning om bevæbningens art: Harnisk, spyd, bøsse, kårde, hellebart, økse, stormstige osv.I 1583 blev lensmanden beordret til at foretage mønstring i Ringkøbing og Holstebro og også foretage de nødvendige våbeninspektioner. Alle våben, som borgerskabet anskaffede, skulle nu opbevares på rådstuen, ligesom der ansattes to mand som hhv. høvedsmand og fanebærer. Borgerskabets mønstringsruller har mere karakter af borgervæbningsruller eller borgermandtal. Det er byens egne borgere, som mønstres, og hvis navne, vi finder i rullerne - ikke hvervede soldater. Mønstringen omfattede alle våbenføre bymænd, dvs. alle voksne mænd i byerne, som var i stand til at bære våben. Se mere på: http://www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=901

Mikkel Sørensen Riber var som borgmester med til at forfatte en havnevedtægt for Sæby (Top. Saml. Sæby 9/1 1570, Rigsark.):
"Vi epterskrefne . . . Mickel Riber, borgmester udi Seby . . . giørre vitterligt . . . at denne aa och hafn her udi byen, som af gamble tid hafver verrit skift och delt til alle gaarder, saa de hafve vist, hvorre møgit jen och hver skulle giørre och holde ferdig, och hvilke borgere, som ingen gaard hafve, eller och bovfolk hafver vist, hvorre møgit de efter derris lejlighed skulle aarligen holde ferdig, och udi lige maade, naar nogen udenbys mand, herremand eller bønder, hafve kiøbt gaarde .....
Til vidnisbyrd trøcker vi vort signet neden for dette vort obne brev".

8 Børn:

3. generation:

 • Peder Mikkelsen Riber født ??, død 1640. Rådmand i Sæby. G.1. gang m. Maren Mariane] Sørensdatter, datter af Borgmester Søren Christensen Guldsmed. Hun var 1. gang gift m. Laurids ??, med hvem hun havde en datter Karen.

  Engang omkring 1609 blev den 15-16 årige Karen Lauridsdatter gift med Daniel Bastiansen Truttmann, der var Købmand i Sæby. Til deres fæstensøl havde hendes stedfader, Rådmand Peder Mikkelsen Riber, købt 4 tdr. øl for 40 Mark foruden vin for 6 daler. Senere havde han bekostet steddatterens bryllup på nær 5 fade øl, 2 nødkroppe (okser) og noget flæsk, som brudgommen betalte. Karen havde også fået brudeskatten, som var bryllupsgæsternes gaver i klingende mønt og vel beløb sig til et hundrede daler. Men hertil kom jo det udstyr, Peder Mikkelsen havde medgivet hende: gangklæder og sengeklæder af alle slags, 6 tinfade og 6 tintallerkener, 1 sølvbælte, 1 sølvnøglebånd, sølvhægter i snørlivet, 1 sølvske, 1 sølvstob osv. Og uden Peder Mikkelsen Ribers vidende havde hun yderligere fået 6 guldrosenobler, 1 potugaløse (kostbar guldmønt), 2 sølvskeer, 1 sølvstob på 20 lod, 1 guldring, m.m. Nu skal det i sandhedens interesse siges, at denne opremsning fra Peder Mikkelsens side er et led i en proces for landstinget i 1625 i anledning af, at Peder prøvede at narre Maren for arven efter hendes forældre, så måske skal der skæres lidt ned - men alligevel! - små forhold har det ikke været. Vi er da også dumpet midt ned i byens aristokrati. Karens mor, som altså anden gang giftede sig med Rådmand Peder Mikkelsen Riber, var datter af Borgmester Søren Christensen Guldsmed, og Peder selv var søn af den rige Borgmester Mikkel Riber, og hans broder Søren nåede også borgmesterværdigheden. 
  http://www.niby.dk/stamtraeniby/1710.htm

  Tekstbåndet under billederne på Sæby kirkes orgelpulpitur fortæller, at denne formaling lod Peder Mikkelsen Riber og hans hustru Marianne gøre i 1604. Men Christen Rhuus “opfærdigede” den i 1691.

  Peder Mikkelsen Riber var gift 2. gang med Karen Andersdatter
 • Christen Mikkelsen Riber, død 1648, begravet 12.6.1648 i Sæby. Rådmand i Sæby. Som rådmand i Sæby aflagde Christen Mikkelsen Riber følgende ed for lensmanden på Sejlstrup: "Gud give hannem til god lykke for Jesu Kristi, Vor Herres skyld, Amen". I 1627 kom kejserkrigen med besættelse af navnlig Vendsyssel med tyske landsknægte 1627-29, landsdelen til ubodelig skade. Bønderne blev fordrevet fra deres gårde, mishandlet og udplyndret, så at mange flakkede om som tiggere og demoraliserede. Christen Mikkelsen Riber fik 1642 Bevilling til at sælge Øl og brændevin. 
  G. ca. 1629 m. Dorte Johannesdatter Borchhorst, f. 16??, død omkring April 1638 i Sæby. (Dorthe Borchorst var formentlig slægtning, måske datter af Gert Borchorst, der boede på Otto Ruds Sæbygaards "Stavn", hvor han sandsynligvis drev købmandsskab, Sæby til fortrængsel).

  4  Børn:
 • Mikkel Christensen Riber, 1610-1662. Præst i Ugilt og Taars,ved Hjørring, hvor han endte sine dage som herredsprovst. Han blev stamfader til Vogelius slægten.  Han bar endnu efternavnet Riber, men han søn, der blev sognepræst i Åsted-Skærum tog, som det ofte var skik blandt den tids præster, navn efter sit fødesogn i dettes latiniserede form: Vogelius (af Ugilt). G.m. Kirsten Frantzdatter.

  I 1658 klagede Mikkel Christensen Riber sig over, at han måtte skaffe penge, klæder, hestefoder, øl og mad til mange eksekver-ryttere, som svenskerne udsendte til skatteopkrævning. De forvoldte præsten stor bekostning, uro og skade. Videre beklagede han sig over, at en af ham udrustet rytter og hest ikke kom tilbage fra Bremen.

  Erik Juel til Hundsbæk rejste 24/12 1654 på Børglum herreds ting tiltale mod præstegårdens tjenestepige, Mette Sørensdatter, der havde stukket karlen Jens Christensen Bak ihjel med et knivstik. Kvinden tilstod og bad kun om, at "hendis Legeme for Guds Skyld maatte blifue begrafuet udi Kierchegaarden". Hun dømtes til at miste livet ved et sværd.
 • Mourids Christensen Riber død 1658 
 • Elle Christensdatter Riber, g.m. Fredrik Samuelsen Hetlop
     • Katrine Frederiksdatter Hetlop
     • Christen Frederiksen Hetlop
     • Samuel Frederiksen Hetlop+
 •  Anne Christensdatter Riber, født: 1619 død: 15.3. 1676 g.m. købmand Laurids Nielsen Rhuus f. o. 1610, Sæby`s
   15.Borgmester fra 13.september 1653 - 1671 efter at have fået mange penge tilgode hos byen. 9 børn:
    • Niels Lauridsen Rhuus, født 7.september 1643 i Sæby, død i Albæk 23. december 1693 Sognepræst. Gift med Karen Pedersen Hemmet. Ingen børn
    • Dorte Lauridsdatter Rhuus født omk.1644, gift med Laurids Christensen Holstebro,  Sognepræst og Rektor i Sæby. 8 børn.
    • Elle Lauridsdatter Rhuus født omk.1646 i Sæby ,død i Sæby 10. juni 1685 gift 2 gange først med Peder **** 2.gang med Skipper Jesper Jensen Munk ,død i Sæby 1714 . 4 børn.
    • Laurids Lauridsen Rhuus født omk. 1647 , død 1660 i Sæby.
    • Anne Lauridsen Rhuus født omk.1649 , død 23.september 1711 i Sæby.  gift med Peder Nielsen Tamstrup født 1654,død 1711. 5 børn
    • Else Lauridsdatter Rhuus født omk.1651 , gift med Skomager Christen Mikkelsen.
    • Maren Lauridsdatter Rhuus, født omk. 1653 ,død 4.marts 1671, gift med Oluf Ottosen født omk. 1643 , død 28.oktober 1675 i Sæby. I Sæby kirke hænger en 16-armet lysekrone, skænket 1671 af handelsmand Oluf Ottesen (død 1675) og hustru Maren Lauridsdatter Rhuus, samt to mindre, skænkede af rådmand Herman Gesmel 1616 og borgmester Christen Lauridsen Rhuus 1706. En søn
     • Peder Olufsen Rhuus
    • Peder Lauridsen Rhuus født omk. 1655 , død 27. august 1686 , var Farver og Købmand i Sæby. gift med Marie Peitersdatter. Ingen børn.
    • Christen Lauridsen Rhuus ,født 5.januar 1646 i Sæby ,død 1.maj 1709 var Borgmester og Byfoged i Sæby, gift med Johanne Samuelsdatter Gesmell,født i 1643 i Sæby, død 27.juni 1713, begr. i Sæby kirke. Johanne var datter af Samuel Hermansen Gesmell, Rådmand i Sæby  (ca. 1615-1649)og Johanne Clemensdatter (d. 1649)
     Ingen børn. Initialerne C L R (Christen Lauridsen Rhuus) og årstallet 1706 findes på tre lyseplader i Sæby Kirke.  

 •  Mads Mikkelsen Riber, borger i Sæby

 •  Rasmus Mikkelsen Riber

 •  Maren Mikkelsdatter Riber g.m. Rådmand Mikkel Nielsen Snor , død 29.3.1586 

 •  Kirsten Mikkelsdatter Riber, g.m. Holger Iversen, som drak sig ihjel i brændevin.

 •  Anne Mikkelsdatter Riber g. 1595 m. Niels Jørgensen i Sæby

 •  Søren Mikkelsen Riber, f. 15??. død 1621. Byfoged, borgmester i Sæby. 2 sønner: Lambert Sørensen Riber og Niels Sørensen:

4. generation:

Niels Sørensen, f.1615 eller 1616-26.8.1672, købmand på Søndergade i Sæby. Han han drev bl.a. klædehandel og var i 1571 byens
største skatteyder. Han blev rådmand  13.9.1653 og aflagde eden i overværelse af lensmanden på Sejlstrup. Underskrev suverænitets
akten 1661. Han gav i 1648 sin hustrus stedfar Gert Hermansen Gesmell arveafkald.

Niels Sørensen og begge hans hustruer er begravet i Sæby kirkes kor, hvor der er Gravsten samt Epitafium med Billeder af ham, Hustru
og børn. Niels Sørensen og hans børn kaldte sig ikke Riber, og hans søn fik moderens navn Tamstrup. Det var almindeligt dengang. Senere generationer kaldte sig Wiirnfeld.


Gift 1.gang 1648 med Kirsten Steffensdatter (f. 1616, død før 1653). Datter af købmand Steffen Madsen og Anne Nielsdatter, Sæby. Ingen børn.

Gift 2. gang (o. 1658) med Margrete Lauridsdatter Tamstrup (1625-1704), datter af Laurids Nielsen Tamstrup(1599-1675), købmand i Sæby og Karen Pedersdatter Graft. 

 

Om ham og hans efterkommere se her

 

    

Sidst opdateret 21.10.2013