Til forsiden

Marius Munks slægtsbog   Min fars søskende  Marius Munks erindringer  Bobergs slægtstavle  Navnet Munk  Kristoffer Munks efterkommere   Slægten Gesmell   Slægten Rhuus   Slægten Wiirenfeld   Slægten Fædder   Slægten Leth   Slægten Spliid  Slægten Vogelius

               Slægten Tamstrup - Sørensen

De første 4 generationer af slægten hører hjemme i Vendsyssel. 

1. Laust [Laurits] Nielsen Tamstrup, f. 1599 i Sæby, Hjørring, død 1675, Sæby. Forpagter 1667— 70 af gården Store Stenshede og fra 1671 forpagter af gården Haven. Ejer af Tamholt i Volstrup Sogn. Hans Broder Peder Nielsen i Torslev i Torslev Sogn var i 1650—1660’erne en meget benyttet Sagfører i Midtvendsyssel. G.m. Karen Pedersdatter Graft (f. 1600, Sæby,  død efter 1671). Laurids Nielsen Tamstrup købte i 1652 Lejersted i Sæby Kirke til sig og Hustru Karen Pedersdatter og købte en Gravsten af gullandsk Sandsten af Niels Christensen Kjærulf i Sæby, forhen Havnefoged i Buresvik paa Gulland, og Hustru Inger Munk. Indskriften paa Stenen var allerede 1694 ulæselig.

Fra 1667 til 1670 forpagter på Store Stenshede [Stensig], nu Ottestrup i Volstrup sogn. Denne forpagtning synes at være ophørt pga en noget vidtløftig konflikt med ejeren  Ellen Rosenkrans, enke efter Preben Banner. Den 9. oktober 1669 mødte Laust Nielsen og hans datter Mette Lauritsdatter ejerinden og hendes steddatter jomfru Jytte Banner. Mette overfaldt jomfru Banner med mange ufine ord og de unge damer kom i skænderi. Forældrene blandede sig og Laust Nielsen kaldte fru Ellen for en gammel hore, angiveligt fordi hun havde kaldt ham for en gammel tyv. For disse æreskrænkende ord blev Laust Nielsen både ved hjemtingsdom (Børglum-Jerslev Herred) og kandstingsdom (hhv. 2.11.1669 og 16.2.1670) idømt en bøde, men han var sen til at betale. Hans Svigersøn Niels Sørensen, Sæby (gift med Margrethe Lauridsdatter Tamstrup) forligte parterne 26.3. 1670 opå St, Stenshede på det vilkår, at Laust Nielsen skulle betale Ellen Rosenkrans en del penge og nogle varer for, hvad hun havde kostet på sagen, samt give hende en tilbagekaldserklæring for de ærerørige ord. Forliget blev skrevet på simpelt papir, som Niels Sørensen fik med sig hjem til Sæby og lovede at få omskrevet på stemplet papir. Dette undlod han imidlertid og tog i stedet på en handelsrejse til Lybæk. Konflikten fortsatte derfor, og Ellen Rosenkrans tilbød nu Laust Nielsen at ville stå ved den oprindelige landstingsdom, hvis han ville betale hendes omkostninger og tillige fratræde forpagtningen af Stenshede til Philippe Jacobi dag 1671. Dette tilbud har L.N.Tamstrup antagelig gået ind på, for kort tid efter mernes han at være fratrådt forpagtningen af Store Stenshede, hvilket han må have haft så meget lettere ved, da han allerde ved forpagningen af Haven nævnes som en mand, der led af alderdom og svaghed.

Fra 1670 forpagter af gården Haven i Tårs sogn (hovedgård under Sæbygård i Hårby sogn, Hjørring amt)  tilhørende Birgitte Trolle. Hun boede ikke på Haven, da bygningerne var simple. Men opholdt sig på Rantzausholm (Brahetrolleborg). Hun holdt dog streng justits med bønderne på Haven.

 

Hans 3 børn:

 I 1702 fik hans enke Johanne Sørensdatter kgl. Bevilling på at sidde i uskiftet bo i enkestand. (Jy.Reg.21.482) (nr. 84). Johanne Sørensdatter, salig Jens Sørensens i Søndergade, døde 17. januar og blev begravet i St. Jakobs kirke 24.januar 1710, 67 år 22 uger 4 dage (svarer til født 1643).
Der er skifte i Horsens 15-3-1710 efter Johanne Sørensdatter (refereret hos Erik Brejl som nr. 272: 272 Johanne Sørensdatter i Horsens.
15.3.1710, fol.394. Enke efter Jens Sørensen, købmand i Horsens, bevilling til uskiftet bo 25.8.1702 lbnr.182. B: Niels Jensen Munk 34 i Horsens, Karen Jensdatter, [skifte 23.11.1700 lbnr.156], var g.m. Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. 2B: Gertrud 14, Erik 13. Af afdødes første ægteskab B: Gertrud Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen Flensborg. Hun synes at have været gift 1. gang med en "Niels Munk", og sønnen Niels Jensen Munk er vel opkaldt efter ham. Hendes døtre er gift ind i det bedre borgerskab i Horsens bystyre.

Johanne Sørensdatters 2 børn  med Jens Sørensen, efter hvem hun sidder i uskiftet bo (Brejl  nr. 182, 25-8-1702) er:·                    

 1. Karen Jensdatter, død 1700, gift med borgmester i Horsens Steffen Rasmussen Hofgaard. [Skifte efter hende 23.11.1700 lbnr.156]. 2 børn:

·          2. Niels Jensen Munch (f. 1662, død august 1733) i Horsens. Gift med Margrethe Kathrine Leth (f. Oktober 1679, begr. 14.12.1768 i Tolstrup).  Han var købmand på Søndergade i Horsens, hvor han 23.5. 1714 tog borgerskab som købmand. Han fik 30.12. 1711 en gård i Eriknaur og en gård i Båstrup foræret af svigerfaderen Rasmus Christensen Leth til Låge. Den 3.6.1720 fik han - p.g.a. en søskade han havde lidt i 1718 - eftergivet 30 rigsdaler resterende krigsudstyr for 1716. (Kgl. resolution nr. 35, RK. Århus og Ribe Stifters Kontor). http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=260872&sort=f).
Niels Jensen Munch døde 1733 på Søndergade og blev nedsat i kirken den 17/8 1733. Der var intet skifte da hans enke Margrethe Kathrine Leth  den 6.10.1733 fik kgl. bevilling på at sidde i uskiftet bo i enlig stand med fælles umyndige børn, da hendes gifte datter og dennes mand dermed er tilfredse. (Jy.Reg. 29.138. nr. 166).

 

         Om dennes efterkommere - se Slægten Munk


 

     Med sin første mand [Niels Munk] havde Johanne Sørensdatter datteren

   • Gertrud Nielsdatter [Munk] (f. ca. 1668, d. 26 jan. 1724). Hun kaldes i sit eget skifte (BREJL 569, 1725) for Gertrud Nielsdatter Munk. Gift 28 feb. 1698  med købmand og rådmand i Horsens Peder Jørgensen Flensborg f. 16 sep. 1648 i Flensborg (Søn af Jørgen Christensen Flensborg og Barbara Christensdatter). Død 27 jun. 1714 i Horsens, begravet på Horsens Klosterkirkegård. Ægteskabet med Gertrud Nielsdatter var hans 2. ægteskab og med hende fik han datteren
    •  Barbara Pedersdatter Høg (1698 - 1760). G. m. toldkontrollør og rådmand i Horsens Johan Hulbech (d. 1745), .

Peder Jørgensen Flensborg var gift 1.gang 28.2.1698 med Barbara Nielsdatter Høegh, (f. ca. 1643, død 2.10.1694. yngste datter af slotsskriver på Stjemholm, rådmand i Horsens, Niels Kallesen Høg (f. ca. 1601, død 1678), og Maren Hansdatter Knudsen (død 31-3-1672). I dette 1. ægteskab var der 7 børn, blandt de

   • Jørgen Pedersen Høegh (1683 - 1751). Handelsmand og Bedemand i Horsens. Død Januar 1751 i Hornsyld. 1. Ægtefælle Anne Michelsdatter. d. 1722. 2. Ægtefælle Helene Dorthea Ovesdatter Guldberg, f. ca. 1697,  d. 1742, med hvem han fik 3 børn:

 

  

 Ove Høegh-Guldberg

1. Ove Høegh-Guldberg,f. Horsens 1.9.1731, død på Hald 7.2.1808. og begravet i Finderup. Optog allerede i skolen moderens familienavn. Adlet med navnet Høegh-Guldberg 11.10.1777. Gift 1. gang 30.7.1762 på Bygholm mølle med Cathrine Marie Nørlem, født 30.4.1736 på Bygholm mølle, død 1.1.1763 i Sorø, d. af forvalter på Bygholm Peder Jensen Nørlem (1680–1738) og Christentze Hansdatter Lessow (1701–69). Gift 2. gang 10.2.1769 i København (Slotsk.) med Lucie Emmerentze Nørlem, født 12.3.1738 på Bygholm mølle, død 5.9.1807 på Hald, søster til 1. hustru.

Han voksede op i små kår som bedemandssøn i Horsens. Efter studentereksamen studerede han 1749-53 teologi, derefter historie og var fra 1761 professor i veltalenhed ved Sorø Akademi, indtil han i 1764 udnævntes til lærer for Frederik 5.'s og Juliane Maries søn, arveprins Frederik, søn af Frederik 5. Efter årene som lærer forblev han i arveprinsens tjeneste. Delagtig i kuppet mod Struensee.  Statsmand. 11.10.1777 optaget i adelsstanden med navnet Høegh-Guldberg. 
Stiftamtmand i Århus til 1802 og tilbragte sine sidste år på herregården Hald, hvor han fortsatte sine teologiske skriverier.

  • Christian Høegh-Guldberg, 1.8.1777-31.10.1867, officer. Født i Fredensborg, død på Frbg., begravet sst. Gift 15.9.1802 på Bjerre, Åle sg., med Anna Dorothea v. Munthe af Morgenstierne, født 2.5.1774 i Bråby, Alsted hrd., død 18.3.1866 på Frbg., d. af major, senere stiftamtmand Caspar Wilhelm v. M. af M. (1744–1811) og Anna Petra Cathrine Flindt (1750–1814).
  • Juliane Marie Høegh-Guldberg, f. ca. 1771, død  Hadsund g.m. Wilhelm Baron Gyldencrone
   (Århus 13.12.1768-18.12.18106 Rendsburg)
  • Jørgen Høegh-Guldberg
  • Peder Høegh-Guldberg
  • Peder Høegh-Guldberg
  • Julius Høegh-Guldberg
  • Ferdinand Høegh-Guldberg
  • Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852), forfatter
   • Ove Emmerich Høegh-Guldberg (1798-1843), højesteretsadvokat
   • Hans Jørgen Christian Høegh-Guldberg (1777-1867) forfatter
   • Julius Høegh-Guldberg ((1779-1861) oberst
     • Ove Christopher Høegh-Guldberg (1842-1907) etatsråd
     • Emmerik Lucian Høegh-Guldberg (1807-1881), maler
     • Christopher Julius Emil Høegh-Guldberg (1842-1907) overretssagfører
       •  Ove Høegh-Guldberg (1853-1920) læge
         • Ove Høegh-Guldberg (1905-1987) læge og modstandsmand

 2.Niels Høegh, 1734-1806, provst og professor 

 

3. Hans Jørgen Christian Høegh,30.4.1738 - 10.12.1805, provst

 

 

 

Sidst opdateret 12.11.2012